Δημόσιες σχέσεις

Οι δημόσιες σχέσεις είναι οι πιο σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της προβολής μιας επιχείρησης, με σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση της άριστης δημόσιας εικόνας της.