Παραγωγή βίντεο

Τα τελευταία χρόνια, με την τεράστια ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, η ανάγκη για την χρήση εταιρικών video, με σκοπό την ολοκληρωμένη παρουσία μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο, έχει γίνει ακόμη πιο έντονη.